fbpx

Partidul ACUM

ACUM

Eficiența fiscală prin reducerea cheltuielilor publice: o prioritate pentru statul român

Deficitul bugetar este o preocupare constantă, iar o abordare riguroasă și echilibrată a gestionării finanțelor publice este esențială pentru stabilitatea economică a țării. În această perspectivă, ACUM propune o strategie focalizată pe reducerea cheltuielilor publice, care să eficientizeze utilizarea resurselor și să asigure un mediu fiscal sustenabil. Aceasta se dovedește o inițiativă critică, având în vedere că statul român a suferit de mult timp de practici nepotisme, risipă financiară și subvenționarea ineficientă a unor domenii.

1. Reducerea cheltuielilor ineficiente.

O primă etapă crucială în rezolvarea deficitului bugetar este eliminarea risipei financiare și a cheltuielilor ineficiente. Aparatul administrativ suprapopulat și nepotismul din procesul de angajare reprezintă aspecte ce au condus la costuri nejustificate pentru stat. Prin reducerea numărului de angajați la nivel administrativ și promovarea transparenței în procesul de recrutare, putem reduce cheltuielile bugetare și îmbunătăți calitatea serviciilor publice.

2. Eliminarea pensiilor speciale și subvențiilor pentru companiile de stat

O altă sursă importantă de cheltuieli nesustenabile o constituie pensiile speciale și subvențiile acordate companiilor de stat aflate în permanentă pierdere. Este esențial să se revizuiască și să se ajusteze aceste politici, astfel încât să reflecte cu mai mare fidelitate principiul contributivității și să se asigure un echilibru între sustenabilitatea sistemului de pensii și bunăstarea beneficiarilor. Totodată, subvențiile pentru companiile de stat ar trebui să fie acordate în mod strategic și să fie condiționate de obiective clare și măsurabile în ceea ce privește performanța economică și eficiența lor.

3. Renunțarea la ajutoare pentru partide politice.

O gestionare prudentă a bugetului public trebuie să prevadă eliminarea ajutoarelor acordate partidelor politice, ajutoare numite pompos “subvenții”. Bugetul național trebuie să servească interesului public, asigurându-se că fondurile sunt folosite pentru proiecte și inițiative cu impact semnificativ asupra economiei și societății, iar propaganda electorală nu este între ele.

4. Fără scheme de afaceri cu banii publici.

Eficientizarea cheltuielilor publice necesită și eliminarea schemelor de afaceri cu banii statului și a proiectelor de tip PNDL/Anghel Saligny, care implică achiziții supraevaluate. Aceste practici conduc la risipă financiară și afectează negativ bugetul public, reducând resursele disponibile pentru investiții cu adevărat utile și necesare pentru dezvoltarea țării.

O gestionare fiscală responsabilă este esențială pentru creșterea economică și prosperitatea României. Prin reducerea cheltuielilor publice ineficiente, eliminarea pensiilor speciale nejustificate și subvenționarea selectivă și responsabilă a companiilor de stat, statul român poate urma o cale sustenabilă către echilibrarea bugetară. Aceste acțiuni trebuie să fie însoțite de o transparență sporită în administrația publică și de un angajament ferm pentru promovarea principiilor etice și eficienței în serviciul public.

Evitarea creșterii impozitelor poate contribui la menținerea unui mediu propice investițiilor și inovării, sprijinind astfel dezvoltarea economică și crearea de noi oportunități pentru cetățeni.

Eficiența fiscală prin reducerea cheltuielilor publice: o prioritate pentru statul român​