fbpx

Partidul ACUM

ACUM

Suntem Partidul ACUM.

Pro-europeni, militanți anticorupție, apărători ai drepturilor civile și ai egalității de șanse, adepți ai unui stat care folosește din plin oportunitățile digitalizării, promotori ai unei dezvoltări sustenabile a României. 

Suntem un partid deschis, care crede în importanța implicării societății civile în modelarea tuturor politicilor statului. Chiar dacă societatea civilă este literalmente deprimată de eșecul politic din țara noastră, noi credem că există un potențial încă neexploatat pe care îl putem reactiva.

Suntem Verzi pentru că promovăm diminuarea încălzirii globale, oprirea defrișărilor abuzive, protejarea strictă a parcurilor naționale, a biodiversității și a ultimelor păduri seculare, și lupta cu poluarea de orice fel – a respira aer curat este un DREPT FUNDAMENTAL al nostru, al tuturor. La fel și dreptul de a avea un viitor pentru copiii noștri, dreptul de a ne proteja viața și sănătatea, dreptul de a trăi într-un loc curat, dreptul de a face agricultură pe terenuri necontaminate, dreptul de a ne bucura de natură!

Tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon este o uriașă oportunitate economică pe care România o exploatează prea puțin. Autorităților române le lipsește atât viziunea, cat și voința de a găsi soluții pentru a implementa în timp real obiectivele ambițioase cu care vine Pactul Verde European, Pact care prevede mobilizarea unui minimum de 1.000 miliarde EUR pentru a face din Europa un continent neutru în ceea ce privește emisiile de carbon și gaze cu efect de seră. 

Scopul partidului ACUM este ca România să-și atingă potențialul de dezvoltare durabilă. Asta înseamnă trecerea la o economie verde, sustenabilă, circulară și bazată pe producția proprie. Însă, din cauza politicilor inconsecvente ale ultimelor decenii, țara noastră rămâne în urmă la aceste capitole, în timp ce restul Europei ia măsuri pentru a reduce efectele încălzirii globale, ale poluării, ale defrișărilor, și pentru a profita de avantajele financiare ale tranziției la o economie circulară și neagresivă cu mediul.

S-a greșit radical, deci este nevoie de măsuri radicale pentru a corecta situația actuală, pentru că știm că AȘA NU SE MAI POATE! Sistemul politic românesc este demodat și atrofiat. România are nevoie de o resetare și ne dorim să transformăm statul român într-un stat care pune nevoile cetățeanului în centrul politicilor sale. Și nu ne vom mulțumi cu puțin. Suntem radicali anti-fraudă, anti-clientelism, anti-suprabirocratizare.

Partidul ACUM va contribui la consolidarea unei democrații nediscriminatorii, în care valori precum egalitatea de gen, diversitatea, solidaritatea, dezvoltarea, respectul demnității umane și echitatea să fie în prim plan. 

ACUM promovează implicarea femeilor în viața politică. Toate funcțiile de conducere urmează pricipiul co-președinției, iar femeile beneficiază de șanse egale cu bărbații, distribuția funcțiilor ținând cont de principiul parității numerice. Astfel, ACUM devine primul partid din România care implementează egalitatea de gen în întreg forul de conducere, atât la nivel central, cât și la nivelul filialelor județene, inclusiv diaspora. 

Nu credem nici în statul minimal, nici în statul maximal. Convingerea noastră este că principiile statului minimal ar trebui să se aplice în cazul angajărilor la stat, de la consiliile de administrație, până la structurile birocratice care nu-și au rostul. Suntem de acord cu statul maximal atunci când vorbim despre implicarea profesioniștilor în toate sectoarele, ceea ce ar aduce îmbunătățiri palpabile vieții cetățenilor.

 

Suntem împotriva corupției, fenomen care a devenit o adevărată plagă a societății noastre. Credem că lupta anticorupție trebuie abordată într-un cadru amplu, european, fiindcă noi urmărim modificarea legislației care permite apariția și perpetuarea fenomenului în sine.

Suntem pentru deschiderea sistemului nostru politic, atât printr-o reală echilibrare a mecanismelor democratice, cât și printr-un mai bun control al cetățenilor asupra statului, de la facilitarea sistemului de vot, la mai multă transparență. Susținem dreptul cetățenesc al fiecărui individ de a se implica în viața politică. 

Suntem ACUM, partidul deschis. Un partid conștient că nici o grupare politică nu deține monopolul cunoașterii și al expertizei, dar care știe că societatea civilă românească, formată și din ONG-uri activiste, asociații de afaceri și cetățeni de rând are multe de oferit; de aceea, vom rămâne permanent deschiși la dialogul cu aceste forțe sociale. 

Considerăm că România deține o mulțime de resurse nevalorificate, dintre care cea mai importantă resursă este OMUL. Chiar dacă avem experți în toate domeniile, o mare parte a potențialului de dezvoltare este irosit. Credem în potențialul implicării societății civile în viața politică. Pentru aceasta, am creat un spațiu deschis oamenilor cu idei și puncte de vedere diferite, și propunem o strategie care să crească valoarea românească prin implicarea experților din toate domeniile în vederea creării unui program politic cu adevărat verde.

ACUM este momentul acțiunii!

 

 

 

ROMANIA ACUM