fbpx

Partidul ACUM

ACUM

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. ACUM  este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizat în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii partidelor politice nr. 14/2003.

Art. 2. (1) Denumirea integrală a partidului este ACUM.

(2) Denumirea prescurtată a partidului este ACUM.

Art. 3. (1) Semnul permanent al partidului este încadrat într-un dreptunghi asezat cu latura mare pe orizontală avand dimensiunea de trei ori latura mica, verticala, pe fond alb.

În colțul din dreapta jos al cadranului dreptunghiular este scris ACUM de culoare Verde : RGB: 55-160-0 ; CMYK: 78-11-100-2;  WEB: 37a000 . Acesta acoperă 75% din latura lungă a dreptunghiului (orizontală) și 50% din latura scurta a dreptunghiului ( verticala).

În colțul din stânga sus acoperind 25% din latura lungă a dreptunghiului (orizontală) și 75% din latura scurta a dreptunghiului (verticala) este reprezentarea grafica stilizata a modelului popular românesc SOARE folosit în costumele populare, care este reprezentat aici din 8 raze galbene îndreptate în  perechi de câte două spre sus, dreapta, jos și stanga, fiecare raza fiind reprezentată de câte 6 puncte asezate decalate în forma de cifra 4. Razele sunt unite în mijloc prin 8 puncte de culoare verde asezate in cruce. Pe cele 2 diagonale apar în cele 4 colțuri câte 2 puncte verzi.

Culoarea galbenă utilizata este : #Galben; RGB: 255-194-0; CMYK: 0-25-100-0.

(2) Fontul folosit pentru logo ACUM este ROBOTO BOLD.

(3) Pentru reprezentarea grafica alb-negru atat verdele cât și galbenul se transforma în negru. Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este reprodusă în Manualul de Identitate, parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1) Culoarea alba folosita este #Alb RGB: 255-255-255 ; CMYK: 0-0-0-0 ; WEB: #fffff  iar cea neagră este #Negru, RGB: 0-0-0, CMYK: 75-68-67-90, WEB: #000000

(4)  Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent

(5) Semnul electoral şi semnul permanent pot fi modificate de către Biroul Naţional prin decizie.

Art. 4. (1) Sediul central al partidului este în București, str Mașina de Pâine, nr 43, bl T111, sc A, ap 21, sector 2, cod postal 021126

(2) Sediul central poate fi modificat de Biroul Naţional prin decizie

Capitlul 1. Organizare

asss