fbpx

Partidul ACUM

ACUM

Reforme Verzi în toate aspectele societății. Prosperitate comună într-o economie echitabilă

Suntem parte dintr-o Uniune construită pe zeci de ani de cooperare europeană, care a reușit crearea unei uniuni economice. Prin intermediul Pactului Verde European vor fi canalizate miliarde de euro către investiții durabile și inovaţie, iar noi trebuie să facem următorul pas asigurându-ne că acești bani vor sluji tuturor cetățenilor și că justiția  socială este un reper central.

România are nevoie de o economie durabilă și de justiție fiscală. Toți românii ar trebui să aibă dreptul la venituri decente și la servicii publice de bază. Este nevoie de o reformă a întregului sistem economic, astfel încât acesta să funcționeze pentru oameni și să respecte resursele naturale și mediul înconjurător. 

Sărăcie. În România, peste 5 milioane de oameni trăiesc în sărăcie, dintre care 1,5 milioane sunt copii. Acest lucru este inacceptabil dacă ne gândim că Europa, în ansamblu, este mai bogată ca niciodată. Toată lumea merită un nivel de trai decent. Reducerea sărăciei și combaterea inegalităților va fi o piatră de temelie a tuturor politicilor naționale în domeniul economic și social propuse de partidul ACUM. Va trebui să corectăm efectele măsurilor care au dus la creșterea sărăciei și la deteriorarea serviciilor publice. Sărăcia absolută și sărăcia relativă vor trebui adresate în mod distinct.

 

Drepturi sociale. Pentru a realiza obiectivele  Pilonului european al drepturilor sociale, Verzii Europeni fac apel la introducerea în legislația europeană a schemelor de venituri minime adecvate în toate țările din Europa. ACUM crede că în România poate fi implementată această viziune îndrăzneață, susținută de studii privind venitul de bază universal. Prin implementarea unor scheme de venit minim pentru persoanele fără surse de venit sau cu un venit care nu le asigură un trai decent, se poate asigura o protecție socială echitabilă pentru toți cetățenii.   

Statul are obligația de a asigura drepturile sociale esențiale tuturor cetățenilor, respectiv accesul la condiții decente de viață și muncă, cum ar fi: o locuință decentă, acces la apă potabilă și mediu habitabil salubru (canalizare), nutriție adecvată, un loc de muncă, educație, asistență medicală prin servicii medicale de calitate. Investițiile publice în locuințe sociale, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic, ar putea fi sprijinite cu fonduri europene. Trebuie să adoptăm o abordare europeană pentru a implementa politici publice în acest sens.

 

Sănătate. Politicile la nivel european promovează un sistem uniform de acoperire a serviciilor medicale, practic, dezvoltarea unui mecanism care să permită reducerea inegalităților în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate de calitate și tratament. 

În România, sistemul serviciilor de sănătate este bazat pe asigurări sociale de sănătate. Principiile de bază ale acestui tip de sistem sunt solidaritatea, subsidiaritatea și echitatea, aceasta din urmă cu componentele sale orizontală și verticală. Sistemul se dovedește, însă, a fi ineficient și inechitabil. Inegalitățile sociale sunt extrem de vizibile, mulți dintre români neavând acces la servicii medicale de îngrijiri primare de calitate. Pe de altă parte, finanțarea sistemului medical nu este suficientă deoarece nu atinge cota medie a proporției din PIB corespunzătoare mediei UE, iar adresabilitatea este și ea dezechilibrată. Penuria de medicamente și echipamente medicale denotă o logistică defectuoasă în aprovizionarea cu acestea. O mai bună gestiune ar putea reduce cu mult numărul deceselor evitabile și premature. 

Considerăm imperios necesară o reformă profundă a sistemului de sănătate. În plus, înțelegem necesitatea investițiilor în campanii de alfabetizare în domeniul sănătății și creșterea gradului de conștientizare  a cetățenilor pentru prevenirea problemelor de sănătate, atât fizică cât și mentală, și nu doar pentru tratarea acestor afecțiuni. 

Politicile privind substanțele ilegale și comportamentul ilicit trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe prejudecăți. Este nevoie de o reformă a politicilor privind drogurile pentru a sprijini – dar nu exclusiv prin măsuri coercitive – persoanele care utilizează substanțe ilegale sau abuzează de cele legale (i.e., consum excesiv de alcool, inițierea consumului de alcool sau a fumatului la persoanele sub 18 ani). Adresarea determinanților sociali prin intervenții de prevenire, protecție și ameliorare a stării de sănătate individuale este cheia îmbunătățirii vizibile a nivelului stării de sănătate a populației la toate grupele de vârstă, în condițiile tranziției demografice pe care o traversează România.

 

Incluziune și coeziune. În România, nimeni nu ar trebui sa fie lasat în urmă, fie ca vorbim despre minoritati sau grupuri vulnerabile.  Este necesar să întărim coeziunea prin reducerea disparităților, oferind oamenilor șanse egale indiferent de etnie sau de locul în care se nasc sau trăiesc.

Avem nevoie de infrastructură, transport și sisteme de comunicații accesibile pentru a respecta întru totul prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

Locuri de muncă. Aproximativ două din cinci persoane cu loc de muncă în România se află sub pragul sărăciei. De aceea, vrem să actualizăm legile muncii, astfel încât acestea să țină cont de natura în schimbare a pieței muncii, protejând, de asemenea, și lucrătorii independenți. Pentru a crea locuri de muncă de calitate și pentru a pregăti personalul care urmează să le ocupe, este nevoie de o gamă largă de măsuri, atât din partea întreprinderilor, cât și din partea societății, de la recalificare și perfecționare, până la susținerea antreprenoriatului social și înființarea de întreprinderi mici.

Sistemul social din România face ca cei mai mulți lucrători sa decidă să părăsească țara pentru a-și asigura un venit decent. Însă, în foarte multe cazuri, aceștia ajung să obțină locuri de muncă aflate cu mult sub calificarea sau studiile pe care le-au finalizat. De asemenea, de multe ori, condițiile de muncă nu se ridică la standardele necesare asigurării demnității umane, iar drepturile fundamentale ale lucrătorilor/muncitorilor sunt încălcate. La nivel european, politica verde susține drepturile lucrătorilor migranți prin combaterea tuturor formelor de exploatare sau muncă forțată.

La baza unei societăți prospere și incluzive stau drepturile celor din câmpul muncii. În consecință, susținem dreptul lucrătorilor de a se organiza în sindicate și dreptul la negociere colectivă și dialog social.

Viața profesională trebuie să fie sigură, sănătoasă și echitabilă. Stresul la locul de muncă este unul dintre principalii factori ai randamentului scăzut în activitate, dar și un factor determinant în degradarea stării de sanatate. Atât legislația UE, cât și legislația națională trebuie să ia în calcul nevoia de a aborda problema sănătății psihosociale. În acest sens, Verzii Europeni susțin necesitatea reducerii numărului de ore de lucru la echivalentul a patru zile de muncă pe săptămână.

În România, foarte mulți angajați sunt exploatați prin nerespectarea unui program care să asigure ritmurile naturale ale organismului. Munca pe timp de noapte ar trebui sa fie acceptată doar pentru acele profesii care asigură funcționarea serviciilor de urgență, cu instaurarea unor programe de lucru aprobate de către Ministerul Sănătății.

 

O altă soluție propusă la nivel european este asigurarea de șomaj pentru zona euro care garantează acoperirea nevoilor de bază, completată de șomajul național. ACUM vom lucra pentru a face aceasta o realitate în România.

Educație, cercetare și cultură.Prin educație, omul de rând își poate îmbunătăți viața, în diversele ei aspecte, poate să înțeleagă altfel lumea și se poate implica în societate. De asemenea, educația este o investiție în viitor, deoarece oamenii educați și calificați sunt piatra de temelie atât a unei economii ascendente, cât și a unei democrații funcționale. Educația ar trebui să le permită oamenilor  să-și dezvolte abilitățile necesare în domenii precum ecologia, politica sau economia. De aceea, noi vrem ca toți românii să aibă un acces echitabil la educație. Cetățenii români ar trebui să beneficieze de educație continuă pe tot parcursul vieții și să poată face schimbări în carieră, dacă este necesar.

În prezent, România investește în cercetare și dezvoltare sub 1% din PIB. ACUM susține creșterea considerabilă a finanțării pentru cercetare independentă și inovare pentru a face față provocărilor societății actuale.

Accesul la educație și finanțarea studiilor în străinătate trebuie extins și consolidat pentru a oferi oportunități echitabile elevilor și studenților din toate mediile sociale.

Totodată, accesul la cultură este un drept al omului. Artele și cultura sunt importante ca atare, dar și ca surse de bunăstare, locuri de muncă și de venituri; de aceea, susținem diversitatea culturală, libertatea artistică și accesul la cultură pentru toată lumea. 

Diversitatea joacă un rol important, iar investițiile în cultură pot permite conectarea cu tradițiile locale, aducând comunitățile împreună și consolidand sentimentul de apartenență. Există numeroase inițiative în domeniul cultural la nivelul UE, iar aceste inițiative trebuie sa ajungă și în România. 

Nu trebuie neglijate nici investițiile în restaurarea și conservarea monumentelor istorice, iar legislația trebuie întărită și în aceste domenii.

Programul educațional SUNT NATURĂ, pe care ACUM îl susține, pornește de la legatura și interdependența dintre oameni, animale și natură și se bazează pe principiile educației umanitare prin generarea sentimentelor de empatie, compasiune și respect față de toate viețuitoarele ca parte a mediului înconjurător. Programul oferă cunoștințele și înțelegerea necesare pentru manifestarea unui comportament pozitiv, prosocial, și proactiv; favorizează responsabilizarea față de mediul înconjurător în relație cu toate componentele acestuia: biotopul, biocenoza, componenta antropică. Se adresează, fără discriminare, tuturor copiilor, elevilor și studenților indiferent de statutul financiar și social al acestora, de zona geografică, de orientarea religioasă sau alte prejudecăți. 

 

Programul SUNT NATURĂ își propune:

 

  • Stimularea capacității de explorare și de înțelegere a naturii și a mecanismelor sale;
  • Cultivarea responsabilității față de mediul înconjurător și a sentimentelor de atașament, grijă și compasiune față de animale;
  • Formarea unor atitudini pozitiv-active prin implicarea directă în găsirea unor soluții creative la problemele de mediu;
  • Conștientizarea faptului că acțiunile și alegerile fiecăruia dintre noi au consecințe directe sau indirecte asupra mediului înconjurător și expunerea acestora;
  • Expunerea și dezbaterea problemelor de mediu care există la ora actuală la nivel global și național – cauze și efecte;
  • Implicarea preșcolarilor, elevilor și studenților în activități practice prin care aceștia vor lua contact direct cu natura;
  • Sprijinirea elevilor și studenților în conceperea și implementarea proiectelor și campaniilor care vizează protecția și conservarea naturii;
  • Implicarea elevilor și studenților în activități de voluntariat;
  • Crearea și promovarea materialelor informative și educaționale adaptate capacității de înțelegere a fiecărei categorii de beneficiari în parte, atât în mediul online cât și prin suport tipărit.

 

Tineret. Tinerii din România au de înfruntat multe provocări și privesc cu teamă și neliniște spre viitor, în timp ce asistă la inactivitatea politicienilor de la conducerea țării.

Unul din șase tineri din România este șomer. Tinerii întâmpină dificultăți în trecerea de la sistemul de învățământ la piața muncii. În consecință, aproximativ jumătate dintre tinerii între 16 și 34 de ani au planuri să părăsească țara. Suntem alături de tineri și dorim să construim o societate în care aceștia au acces deplin la protecție și drepturi sociale precum locuințe, educație și implicare politică. Propunerea noastră privind venitul minim ar garanta, printre altele, și o mai bună securitate socială pentru tineri. 

ACUM susține crearea locurilor de muncă de calitate, interzicerea salariilor discriminatorii pentru tineri și plata corespunzătoare pentru stagii. Garanția europeană pentru tineret (i.e., European Youth Guarantee), care promite unui tânăr un loc de muncă, continuarea educației, o ucenicie sau un stagiu în termen de patru luni de la terminarea studiilor, trebuie să devină obligatorie și să fie pusă în aplicare mult mai eficient în România. Acest angajament la nivel european area ca scop principal garantarea unor locuri de muncă stabile, plătite și de calitate pentru tineri. Totodată, tinerilor trebuie să li se ofere oportunitatea și mijloacele financiare necesare de a dezvolta propriile proiecte de voluntariat.

 

Vârstnici. Proporția persoanelor în vârstă este într-o continuă creștere. În România, din momentul în care ating pragul pensionării, cea mai mare parte a persoanelor peste 60 de ani ajunge să trăiască la limita subzistenței. Nimeni nu ar trebui să trăiască în sărăcie pentru că a ajuns la vârsta pensionării. În acest sens, propunerea privind venitul minim garantat le-ar putea asigura acestora un trai în limita decenței.

Trebuie să combatem prejudecățile și discriminarea împotriva lucrătorilor în vârstă. Propunem un model care se practică de mult timp în țările occidentale, și anume pensionarea flexibilă. Un exemplu ar fi prin combinarea orelor de muncă reduse cu pensii parțiale.

Într-un cadru adecvat de activare, seniorii ar avea multe de oferit, de la transmiterea experienței până la implicare si voluntariat în societatea civilă. Includerea lor în piața muncii ar reprezenta, de asemenea, și o formă de recunoaștere care ar duce la creșterea stimei de sine a unei generații căreia îi datorăm cel puțin respect. 

 

Economie. Pentru a satisface nevoile tuturor și a rămâne, în același timp, în limitele de consum pe care resursele naturale ni le permit, trebuie să ne actualizăm sistemul economic. Trecerea către o economie cu adevărat circulară cu zero emisii oferă oportunități semnificative, atât pentru oameni, cât și pentru mediu.

Oportunitățile de digitalizare, inteligență artificială și robotizare – cu toate provocările și riscurile acestora – pot întări economia. Confruntarea muncitorilor cu această tranziție ar trebui sprijinită pentru a face față unor condiții în continuă schimbare.

Există, de asemenea, un potențial mare în ceea ce privește economia socială și în modelul economiei colaborative, forme noi ale economiei care pot combina rentabilitatea cu incluziunea socială și guvernarea democratică. Reglementările naționale trebui să susțină instrumente alternative, cum ar fi cooperativele, crowdfunding-ul sau antreprenoriatul social. 

Toată lumea ar trebui să aibă acces egal la bunurile comune – aer curat și apă, Internet sau cultură. 

 

Industrie. Industria este un factor economic cheie în UE, oferind peste 100 de milioane de locuri de muncă directe și indirecte. România are, în acest sens, un potențial enorm neexploatat care poate furniza milioane de locuri de muncă pentru cetățenii săi. 

Standardele muncii, drepturile consumatorilor și serviciile publice din România pot fi îmbunătățite dacă sunt acceptate standardele europene. Există un potențial neexploatat deosebit de mare în domeniul serviciilor digitale, care, utilizat ca atare, ar putea asigura servicii și drepturi sociale pentru lucrători și consumatori. 

Politica industrială verde vizează inovația și soluțiile inteligente, astfel încât produsele și procesele industriale să fie mai eficiente din punct de vedere energetic, dar și al resurselor. Globalizarea a creat corporații care nu sunt supuse verificărilor și inspecțiilor la nivel național. Din motive de eficiență, Verzii Europeni susțin necesitatea introducerii unei autorități independente pentru supravegherea sectorului digital, în scopul de a controla și a limita puterea de piață a marilor corporații.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. ACUM va depune eforturi pentru a încuraja mai mulți oameni să devină antreprenori, spijinindu-i, în același timp, pe cei existenți. Susținem, în special, femeile antreprenor și întreprinderile familiale. Dorim să propunem reglementări care să garanteze IMM-urilor condiții de concurență loială cu marile companii și să încurajăm cercetarea și inovarea prin colaborarea dintre IMM-uri și universități. 

Investițiilor străine nu trebuie să li se permită să submineze sau sa inhibe investițiile naționale.

Achizițiile publice durabile pot fi o forță motrică pentru ecologizarea economiei și pentru refacerea unor sectoare industriale importante.

 

Comerț. Tratatele comerciale care funcționează în prezent neglijează drepturile sociale, serviciile publice și mediul înconjurător.  Ne opunem acestor forme de acordare de drepturi privilegiate pentru investitorii care subminează democrația.

Vom susține adoptarea de politici comerciale deschise și corecte, cu condiția să se bazeze pe reguli internaționale, procese transparente și care îmbunătățesc – nu pun în pericol – drepturile lucrătorilor, fermierilor și consumatorilor, bunăstarea animalelor și protecția sănătății și a mediului. 

Acordul de la Paris, regulile internaționale privind standardele de muncă și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU trebuie sa stea la baza tratatelor comerciale.

Oamenilor trebuie să li se garanteze accesul la justiție atunci când companiile încalcă aceste reguli, iar companiilor multinaționale ar trebui să li se solicite un raport pe tot parcursul lanțului de aprovizionare pentru a se asigura că afacerea lor nu încalcă drepturile omului sau dezvoltarea durabilă.

 

Impozite. Impozitarea poate fi un instrument puternic în drumul spre echitate și sustenabilitate. Pledăm pentru o reformă fiscală ecologică. Aceasta ar consta în creșterea impozitelor pentru produsele care utilizează resurse neregenerabile sau care poluează, și scăderea impozitelor aferente ocupării locurilor de muncă.

De prea multe ori, oamenii săraci trebuie să plătească impozite proporțional mai mari decât cei bogați și proprietarii de afaceri mici mai mult decât marile corporații. În România, este necesară o reformă a cadrului legislativ care, în acest moment,  permite celor bogați să evite impozitele. 

Este deosebit de important să abordăm prin măsuri clare frauda fiscală și spălarea banilor, care duc la finanțarea crimei organizate. Astfel, solicităm consolidarea regulilor de combatere a evaziunii fiscale și consolidarea autorităților care desfășoară investigații în acest sens. Beneficiile care rezultă din reducerea evaziunii fiscale pot fi apoi utilizate pentru investiții și, de asemenea, pentru a reduce inegalitatea socială și a sprijini persoanele defavorizate și comunitățile izolate. 

Multinaționalele ar trebui să raporteze public unde plătesc impozitele, iar modul în care sunt folosite veniturile din aceste impozite să fie unul transparent.

 

Investiții. România trebuie să investească în îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a copiilor, a educației de bază, a formării lucrătorilor și în crearea de locuințe accesibile ca preț. Toate acestea vor contribui la creșterea ocupării forței de muncă și la reducerea inegalității sociale. În plus, oricărei persoane ar trebui să i se garanteze accesul la serviciile financiare de bază.

Pactul Verde European reprezintă un instrument important în tranziția României spre o economie sustenabilă, iar această tranziție va necesita investiții mari. Acest pact propune investirea în domenii cum ar fi conexiunile feroviare transfrontaliere, energia regenerabilă sau inovația, în special în statele membre mai sărace. România trebuie sa profite ACUM de această șansă și să investească inteligent în proiecte care să se alinieze cu obiectivele Pactului Verde European.

 

Democrație și drepturi civice. Vom contribui la consolidarea unei democrații nediscriminatorii, în care valori precum egalitatea de gen, diversitatea, solidaritatea, dezvoltarea, respectul demnității umane și echitatea sunt în prim plan. Vom sprijini societatea civilă în apărarea și aprofundarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. De asemenea, noi credem că România trebuie să își consolideze capacitatea de a combate încercările de influențare a alegerilor și de răspândire a dezinformării.

Democrația poate funcționa numai atunci când este susținută de libertatea de exprimare și cu sprijinul unei mass-media independente. Vrem să sporim sprijinul pentru jurnalismul de investigație și să găsim căi de a îi apăra pe jurnaliștii aflați sub amenințare. Denunțătorii – persoanele care expun informații în interes public – trebuie să fie, de asemenea, protejate.

Într-o lume din ce în ce mai digitală, protejarea libertății și a drepturilor omului în mediul online are o importanță majoră. În consecință, trebuie să ne asigurăm că normele europene de protecție a datelor sunt puse în aplicare.

Pentru alegerile europene, Partidul Verde European propune stabilirea vârstei minime pentru votare sau depunerea unei candidaturi la 16 ani. Acest lucru ar oferi tinerilor o voce mai puternică în luarea deciziilor care modelează viitorul nostru comun.

De asemenea, o importanță majoră o va avea îmbunătățirea educației civice, atât în ​​școală, cât și în afara acesteia.

 

Transparență și participare. Vrem să sporim radical transparența în instituții. Cetățenii au dreptul să știe cum se iau decizii și cum sunt cheltuiți banii lor. Aplicarea regulilor de transparență și etică ar trebui să fie supravegheată de un organism independent, iar deciziile să fie luate pe baza celor mai bune dovezi disponibile după o consultare autentică cu părțile interesate.

Inițiativa cetățenească europeană este un mecanism binevenit pentru a implica europenii în luarea deciziilor. Prin acest mecanism, orice cetățean din Uniunea Europeană poate aduce propuneri de modificare a legislației sau a tratatelor Uniunii Europene.  

 

Feminismul și egalitatea de gen. Vom demonstra, prin exemplul organizării în interiorul ACUM, că participarea femeilor în viața politică este esențială. În ACUM, toate funcțiile de conducere vor urma pricipiul co-președinției, iar femeile vor beneficia de șanse egale cu bărbații.

Cu ritmul actual de realizare a egalității de gen în Europa, ar dura încă 70 de ani pentru a ajunge la o remunerație egală pentru aceeași muncă, 40 de ani până când muncile casnice vor fi împărțite în mod egal între femei și bărbați, și 20 de ani pentru a obține o reprezentare egală în politică. Nu suntem dispuși să așteptăm atât de mult.

Egalitatea de gen este în centrul politicilor verzi. Vrem legi care sa impună o remunerație egală  pentru o muncă egală. Concediul pentru creșterea copilului trebuie prelungit și distribuit cat mai egal între părinți. Femeile însărcinate trebuie sa beneficieze de legi care sa le protejeze mai bine de discriminarea la locul de muncă. 

Vrem să garantăm asistența medicală sexuală și reproductivă în mod gratuit și accesibil oricărei femei..  

România trebuie să combată prin măsuri clare violența domestică. Susținem adoptarea Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (i.e.,tratat internațional adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011 care are ca scop prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor).

 

Migrația și refugiații.  Oamenii au migrat întotdeauna din diverse motive și vor migra în continuare. Nu trebuie sa uităm ca aproape jumătate din populația țării noastre trăiește în afara granițelor. O zicală din popor spune: ‘Tratează oamenii în felul în care ai vrea și TU sa fii tratat!’. Ne dorim standarde comune pentru mobilitatea și migrația forței de muncă, și trebuie să oferim și noi aceleași drepturi, în spiritul solidarității.

Trebuie să ne asigurăm că toți migranții sunt tratați cu demnitate și că le sunt respectate drepturile fundamentale. Construirea zidurilor nu este o opțiune. Când migranții nou sosiți își găsesc un loc în societatea noastră, pot contribui atât la economie, cât și la cultură.

Uniunea Europeană a creat un Fond european pentru refugiaţi, în spiritul cooperării și al împărțirii responsabilităților în mod echitabil între statele UE. România ar trebui să își asume partea care îi revine pentru înregistrarea și procesarea cererilor de azil. 

De asemenea, trebuie să contribuim la oferirea de oportunități pentru persoanele nou sosite. Recunoașterea abilităților învățate în țara de origine, oferirea de instruire lingvistică și educație în vederea combaterii rasismului pot ajuta la integrarea acestora pe piața muncii. La baza tuturor acțiunilor stă respectul pentru diversitate. 
Viitorul începe ACUM!

Ne dorim reducerea proceselor birocratice pentru a avea capacitatea de procesare a informațiilor necesare tranziției spre o economie circulară. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă subliniază că provocările cu care ne confruntăm sunt universale și interconectate. Nu avem cum să stăm deoparte. Obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie puse în aplicare în toate domeniile, la fel și cele ale Pactului Verde European. România trebuie să adopte o strategie de implementare a unor astfel de obiective, identificând și soluționând astfel lacunele din politicile publice actuale.

 

Vrem să depășim criza în care ne-au adus politicile aplicate în decursul ultimelor trei decenii. Lumea din jurul nostru nu stă pe loc și nu ne putem permite să pierdem timpul. Verzii Europeni se angajează să lupte pentru politicile pe care vi le prezentăm aici, iar noi, ACUM, vom lupta alături de ei, pentru a ne asigura că România nu rămâne în urmă. 

Invităm toți cetățenii să ni se alăture în acest demers. Schimbarea nu va fi ușoară. Ea trebuie să înceapă de undeva. Și trebuie să înceapă ACUM.

Reforme Verzi în toate aspectele societății. Prosperitate comună într-o economie echitabilă